Privacybeleid


Dit privacybeleid is van toepassing op de website en de Algemene Voorwaarden van Dynamic Uitzendbureau. Met betrekking tot de bescherming van uw gegevens geldt binnen Dynamic Uitzendbureau het navolgende beleid.

Het verzamelen van gegevens en de beveiliging
Dynamic Uitzendbureau slaat persoonlijke- en bedrijfsinformatie intern op in een beveiligde omgeving. Hierbij dragen wij voor zover mogelijk zorg voor de bescherming van deze gegevens en de privacy van alle bezoekers van de site. Hierbij verlangen wij van onze medewerkers maar ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Mede hierom worden zij gehouden aan een geheimhoudingsbeding. Binnen Dynamic Uitzendbureau leggen wij gegevens vast zoals uw naam, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst die is overeengekomen naar toebehoren uit te kunnen voeren.

Uw persoonlijke gegevens beheren
Wij bewaren uw gegevens in een beveiligde omgeving. U kunt te allen tijden opvragen welke informatie wij van u hebben bewaard. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen of wilt u een wijziging doorvoeren? Stuur dan een email naar administratie@dynamicuitzendbureau.nl.

Vragen over ons privacybeleid
Heeft u nog vragen over ons privacybeleid? Ook dan kunt u een mail naar info@dynamicuitzendbureau.nl sturen.

Wijzigen van het privacybeleid
Wij behouden ons te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. U kunt op onze site altijd de meest recente versie van ons privacybeleid vinden.