Werkwijze Poolmanagement Uitzendkrachten

Om tot een succesvolle oplossing te komen en een optimale samenwerking te organiseren hanteren wij de volgende werkwijze (stappenplan):

1). Behoefteanalyse

Wat zijn de doelstellingen en wensen: kostenbesparing, kwaliteitsverhoging, lager verloop etc. Deze doelstellingen en wensen zijn allesbepalend en ons uitgangspunt van de Quickscan.

2). Bedrijfsanalyse

In een (aantal) gesprekken analyseren wij: het wervingsproces, instroom, training/begeleiding, de werkzaamheden per functie en/of afdeling, de werkprocessen, kosten per FTE (per dag / proces / dienst) etc.

3). Resultaten

De resultaten van de bedrijfsanalyse zetten wij puntsgewijs uiteen in een rapportage. Feiten, cijfers en kengetallen. Wij vragen u vervolgens deze gegevens te controleren en eventuele verdere input te geven.

4). Offerte

Wij vergelijken de resultaten met onze ervaringen. Wij calculeren kostenbesparingen en formuleren andere adviezen met bijhorende cijfers. Deze ontvangt u in een offerte.

5). Implementatieplan

Indien de resultaten en offerte positief zijn is het implementatieplan de volgende stap: wanneer, waar, wie, wat, hoe wordt in een stappenplan uiteengezet. Alles natuurlijk in samenspraak.

6). Start

Bij akkoord van het implementatieplan zal het proces en de samenwerking starten. Volgens afspraak stromen er (geleidelijk) uitzendkrachten in.

7). Evaluatie en bijsturing

Ervaring leert dat structurele evaluatie (in de begin fase) het hoogste rendement oplevert. Wat zijn de eventuele knelpunten, kloppen de verwachtingen, hoe hoog is de kwaliteit etc.